Kochani! Wczoraj byliśmy w Warszawie na manifestacji przeciwko próbom nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych. Mimo obowiązków jakie mamy, mimo wielu pilnych spraw, nie mogliśmy być nieobecni, nie mogliśmy biernie obserwować tego, co chcą w tak karygodny sposób zmienić na niekorzyść dla zwierząt. Dziękujemy wszystkim, którzy byli obecni, którzy ramię w ramię z nami, głośno wyrażali swój sprzeciw, dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten temat ludziom 

http://www.przystanocalenie.pl/1dba8a53-1797-42fa-9f81-3cc001f05b4b" alt="2764.png" />

A teraz prośba, Kochani tylko do jutra można podpisać petycję... Prosimy Was, zróbcie to, podpiszcie i udostępnijcie, zachęcajcie znajomych do tego samego.

https://www.petycjeonline.com/petycja_przeciw_cakowitemu...