Tyszek uratowany 20.12.2000 r razem z Kasztankiem. Miał zaledwie 6 miesięcy, gdy jechał na rzeż. Po wykupieniu długo i ciężko chorował na zapalenie płuc. Mieszka obecnie w pięknym miejscu w Bieruniu przy restauracji Harynda, wśród zwierzęcych przyjaciół. Najbardziej zaprzyjaźnił się z osiołkiem. Bardzo kocha swoją opiekunkę Alę, która otacza go wspaniałą opieką.