Sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego

 

"Propagowanie sterylizacji zwierząt jako jedyny humanitarny środek ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt" na podstawie umowy z Burmistrzem Miasta Cieszyn zawartej w dniu 13 lutego 2013r. realizowanego w okresie 13.02.2013 do– 31.12.2013 przy dofinansowaniu na podstawie dotacji z budżetu Miasta Cieszyn.